قوانین و مقررات سامانه خاوران طب
  • سایت خاوران طب تحت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند

  • مسئولیت همه اطلاعات کاربری وارد شده متوجه کاربر میباشد و خاوران طب هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه اطلاعات اشتباه ثبت شده کاربران ندارد

  • خاوران طب هیچ گونه مسئولیتی در زمینه کیفیت خدمات درمانی ندارد

  • خاواران طب هیچ مسئولیتی در مقابل عدم در مقابل عدم همکاری پزشکان و مراکز درمانی تحت پوشش ندارد

  • خاوران طب اجازه استفاده آماری از اطلاعات کاربران را دارد

  • در صورت بروز هر گونه مشکل فنی خاوران طب هیچ مسئولیتی در قبال از دست رفتن اطلاعات شخصی کاربرانو زمان های رزرو شده ندارد

  • خاوران طب هیچ مسئولیتی در مقابل مشکلات سیستم پرداخت الکترونیکی ندارد